نقش بانوان در صرفه جويي انرژي كليدي است.

نقش بانوان در صرفه جويي انرژي كليدي است.به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده " رقيه كرمانيان "مديركل دفتر اموربانوان وخانواده در دهمین همایش تجلیل از بانوان برگزیده استان در مدیریت مصرف برق، ‌: نقش بانوان  رادر صرفه جوئي انرژي كليدي دانست و افزود: با توجه به اينكه يك سوم مصرف نهايي انرژي ما مربوط به مصراف خانگي است و بانوان بعنوان افرادي كه بهره وران انرژي درخانواده هستند با آگاهي و اصلاح رفتارشان مي توانند سبك زندگي مطلوب ورفتار پسنديده در ابتدا درخودشان و بعد درخانواده و جامعه نهادينه كنند.
كرمانيان خاطر نشان كرد: زنان درخانواده پايه گذار فرهنگ اصلاح الگوي مصرف هستند با آگاهي از راهكارهاي ساده اي چون آشنايي با ساعات اوج بار، انتخاب درست لوازم خانگي و توجه به برچسب انرژي كه بدون تنزل سطح رفاه خانواده ها مي تواند بهره وري و كاهش مصرف انرژي را به همراه داشته باشد و منشاء اين رفتار آگاهي و دانش است.
مدير كل دفتر امور بانوان وخانواده با بيان اينكه زنان با اصلاح الگوي مصرف خود مي توانند موجب آموزش و انتقال غير مستقيم بهينه سازي مصرف انرژي درجامعه و خانواده شوند ادامه داد:  درحال حاضر درفصل گرم سال قرار داريم و درك و لمس اهميت موضوع صرفه جويي و مديريت مصرف بخوبي مشهود است.
ايشان تاكيد كرد: نبايد باعث شويم به علت بد مصرفي ، بخشي از مديريت مصرف از طرق شبكه سراسري انجام شود واين نياز به آگاه سازي و آموزش شهروندان دارد.
كرمانيان درپايان افزود: خوشبختانه وزارت نيرو و شركتهاي وابسته سعي دارند دراين جهت با برگزاري چنين همايش هاي فرهنگ درست و بهينه مصرف كردن را  نهادينه كنند.

گفتنی است در پایان این مراسم ضمن رونمایی از تمبر بانوان برگزیده استان در مدیریت مصرف برق با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از این بانوان تجلیل شد.