بازديد فرماندار محترم اشكذر از مؤسسه قرآني ام القراء رضوانشهر

هر گونه حرکتی كه در راستای نشر مفاهیم قرآنی باشد بسيار زیبا و با ارزش است.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اشكذر: فرماندار اشكذر از مؤسسه قرآني ام القراء رضوانشهر بازديد كرد. شاه حسيني در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن ميلاد حضرت علی (ع) با بيان اينكه هر گونه حرکتی را كه در راستای نشر مفاهیم قرآنی باشد بسيار زیبا و با ارزش است و اينكه تعدادی مربی بدون هیچ گونه وابستگی دولتی در جهت تربیت قرآنی فرزندان این مرز و بوم فعالیت می کنند، اين كار را کاری بس بزرگ و قابل ستایش دانستند. شاه حسینی در ادامه بازديد از اين مركز جهت رفع مشکلات آن قول های مساعدی را دادند . گفتنی است این مرکز با بیش از ۸۰ کارآموز خردسال آموزش هایی نظیر خواندن قرآن به روش اشاره، حفظ و روخوانی را ارائه می دهد .
بازديد فرماندار محترم اشكذر از مؤسسه قرآني ام القراء رضوانشهر

به گزارش پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اشكذر: فرماندار اشكذر از مؤسسه قرآني ام القراء رضوانشهر بازديد كرد. شاه حسيني در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن ميلاد حضرت علی (ع) با بيان اينكه هر گونه حرکتی را كه در راستای نشر مفاهیم قرآنی باشد بسيار زیبا و با ارزش است و اينكه تعدادی مربی بدون هیچ گونه وابستگی دولتی در جهت تربیت قرآنی فرزندان این مرز و بوم فعالیت می کنند، اين كار را کاری بس بزرگ و قابل ستایش دانستند.

شاه حسینی در ادامه بازديد از اين مركز جهت رفع مشکلات آن قول های مساعدی را دادند.

گفتنی است این مرکز با بیش از ۸۰ کارآموز خردسال آموزش هایی نظیر خواندن قرآن به روش اشاره، حفظ و روخوانی را ارائه می دهد.