ویژگی های روحی، عاطفی و جسمی کودکان، لازمه دفاع همه جانبه از حقوق آنها را ایجاب می کند


رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: دفاع و حمایت از کودک و نوجوان بلحاظ ویژگی های عاطفی، جسمی و روحی که بیشتر از بزرگسالان در معرض آسیب هستند صرفاً یک عمل بشردوستانه نیست، بلکه یک اقدام مهم تاثیرگذار در امر پیشگیری است

محمدرضا حبیبی در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در یزد، تاکید کرد : کودکان و نوجوانان امروز زنان و مردان فردای جامعه بشری هستند و داشتن جامعه عاری از جرم یا کم جرم با تربیت صحیح این قشر و آنهم در سایه دفاع از حقوق آنها امکان پذیر است. در آموزه های دینی وفرهنگ غنی ایرانی اسلامی به این مهم توجه ویژه شده است.

رییس کل دادگستری تصریح کرد: با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و متعاقباً تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون و تصویب  آیین نامه اجرایی و تشکیل کارگروه های کارشناسی متعدد و کنفرانس های تخصصی  در استان ها ی مختلف با همکاری دفتر یونیسف در ایران بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی بر همکاری با یونیسف در این راستا است.

حبیبی افزود: تشکیل شعبه های رسیدگی به حقوق اطفال، برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور قضات مرتبط و تشکیل مرکز مهر خانواده در استان از جمله اقدام های موثر در تحقق رعایت حقوق کودکان است