پنجمين جلسه كميته بانوان و دفاع مقدس برگزار گرديد

پنجمين جلسه كميته بانوان و دفاع مقدس برگزار گرديدبه همت دفتر اموربانوان وخانواده استانداري پنجمين جلسه كميته بانوان ودفاع مقدس با حضور اعضاي عضو به منظور بررسي طرح ها در حوزه بانوان و دفاع مقدس برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري، "فاطمه دانش" مديركل دفترامور بانوان وخانواده استانداري دراين جلسه با اشاره به اينكه نقش زنان دردفاع مقدس بسيار تاثيرگذار و بي بديل است.، افزود: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و تربیت صحیح فرزندان برای دفاع از اسلام و ارزش های والای اسلامی و اخلاقی از نقش هایی است که زنان تاکنون به خوبی از عهده آن برآمده اند.
درادامه جلسه به بررسي برخي طرح هاي متناسب با دفاع مقدس وبررسي زيرساخت ها آن حضور اعضا پرداخته شد.
درپايان مقررگرديد درراستاي اعتلاي فرهنگ بومي و نقش مادران و بانوان دررسالت انتقال فرهنگ دفاع مقدس طرح ها جمع بندي وبامشاركت وهم افزايي دستگاها عملياتي گردد.