چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي زمان مناسبي براي تبيين خدمات و ارائه گزارش عملكرد است

چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي زمان مناسبي براي تبيين خدمات و ارائه گزارش عملكرد استبه گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري " رقيه كرمانيان" مدير كل اموربانوان وخانواده استانداري درجلسه مشاورين بانوان فرمانداريها درخصوص برنامه هاي بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي  با اشاره به اينكه  هدف دشمن نا امید سازی مردم از نظام است و مي خوا هند با سیاه نمایی فعالیت های نظام  را  منفی بیان کنند تاكيدكرد: گراميداشت ، محدود به ايام خاص نبوده و تمام مناسبت هاي تقويمي سال را دربر خواهد داشت و تمام  فعاليت ها برپايه مستدل ، منطقي و باور پذير بودن استوار باشد .
وي ادامه داد: دشمن در صدد است با ایجاد جنگ روانی ملت ما را از آرمان های انقلاب اسلامی دور کند، همه آحاد جامعه باید در مقابل این دسیسه هوشیار باشند
كرمانيان در خصوص چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد :چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به منزله تبلور و نماد رشد و تكامل، زمان مناسبي است كه به تبيين خدمات و ارائه گزارش عملكرد پرداخته و با  تلاش همه جانبه و فراگير براي بصيرت افزايي و پاسداشت ارزشهاي متعالي انقلاب اسلامي اقدام كنيم.
وي اضافه كرد: در چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي متفاوت از فعاليت متعارف سال هاي گذشته ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامي و با نگاه به چهار دهه حيات و بالندگي انقلاب اسلامي و باشعار محوري افتخار به گذشته – اميد به آينده تشكيل گرديده است.