بمناسبت هفته پژوهش

چهل تجربه موفق در مديريت خانواده


بمناسبت هفته پژوهش چهل تجربه موفق در مديريت خانواده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري  "فاطمه دانش "مديركل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري به مناسبت هفته پژوهش با اشاره به چهل تجربه موفق درمديريت خانواده بعداز پيروزي انقلاب اسلامي گفت: انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك رويداد بزرگ فرهنگي و عقيدتي در حالي به پيروزي رسيد كه برخي قدرت هاي منفعت طلب جهان آرمان اين انقلاب مردمي را خلاف تصورات خود پنداشته و با روشهاي مختلف درصدد سركوب و انزواي اين دولت و نظام برآمدند.
وي بيان اينكه  نقش زنان نيز درعرصه هاي مشاركتي انقلاب و نظام اسلامي بسيار روشن و چشمگير است افزود: خوشبختانه درمسير رسيدن به بلوغ انقلاب ،مشاركت بالاي بانوان درعرصه هاي اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي و سياسي را شاهد هستيم ودر كنار اين نقش آفريني حضور موثر زنان به عنوان پشتوانه نظام خانواده و فرزند پروري نيز به شكلي پيوسته و اثر گذار حامي پيشبرد اهداف والاي اين مرز و بوم است چهل سالگي انقلاب مرهون پايداري ، ايثارگري ،خودباوري ،ايمان و تلاش درجامعه است كه اين ويژگي ها در كانون خانواده و با محوريت مادران شكل گرفته و پرورش مي يابند.
مدير كل اموربانوان استانداري در ادامه تصريح كرد براين اساس درفرصت پيش رو و همزمان با هفته پژوهش به بيان چهل تجربه موفق درمديريت زندگي از جمله توكل و ايمان به خدا ، مهارت آموزي ،انعطاف پذيري ،صداقت ، جمع گرايي ، كنترل خشم ، ساده زيستي و....درسايه فرهنگ و ارزش هاي برآمده ازنظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم.
 گفتي است : بمناسبت هفته پژوهش دبيرخانه كانون هاي تفكر دانشگاه يزد  اقدام به برگزاري نشست تخصصي چالش هاي خانواده دراستان نمود.