برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه کارمندان

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه کارکنان دولت در سالن ولايت فرمانداري يزد برگزار شد


دراين كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي با محوريت آگاهي ، خودشناسي و كنترل خشم ، اعتماد به نفس و نحوه استفاده ازاين مهارت ها درزندگي روزمره ويژه كارمندان شاغل آموزش داده شد

به گزار ش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده ،دراين کارگاه اموزشی مهارت زندگی هاي با محوریت  آگاهي ، خودشناسي، كنترل خشم ،اعتماد به نفس ، ارتباط موثر با همكاران و كنترل استرس و نحوه استفاده از اين مهارت ها در زندگی روزمره ویژه كارمندان شاغل آموزش داده شد.