بازديد مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از واحدهاي توليدي بخش نير

"فاطمه دانش يزدي" با حضور در بخش نير شهرستان تفت از تعدادي واحدها توليدي توسط بانوان كارآفرين راه اندازي شده بازديد كرد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تفت،" فاطمه دانش يزدي" مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با حضور در بخش نير شهرستان تفت از تعدادي واحد توليدي كه توسط بانوان كارآفرين راه اندازي شده بازديد كرد.

در اين برنامه يك روزه كه با همراهي سيد روح الله ميرخليلي بخشدار نير صورت گرفتمديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد از واحدهاي توليدي خياطي، عرقيجات، توليد گل رز و آموزش هاي فني و حرفه اي بازديد كرد.

در ادامه نيز با حضور در روستاي " درب باغ"  بخش نير با بانوي دهيار اين روستا ديدار و گفت و گو و از پروژه هاي عمراني اين روستا بازديد كرد.