دستگاه ها قانون جوانی جمعیت را به عموم اطلاع رسانی کنند

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بسیاری از مردم هنوز از قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطلع نیستند.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد؛ مدیر کل دفتر امور زنان  و خانواده استانداری یزد در یازدهمین قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه ها در حوزه جوانی جمعیت در جشنواره شهید رجایی به دفتر امور بانوان به عنوان دبیر خانه قرارگاه واگذار شده است، گفت: در این بخش جشنواره، دستگاه ها طبق چهار سنجه ی؛ دسترسی به مهدکودک برای فرزندان کارکنان، آگاهی بخشی در حوزه جمعیت، استفاده مادران باردار از حداقل ۴ ماه دورکاری و تشویق کارکنان تازه ازدواج کرده و یا دارای فرزند تازه متولد شده ارزیابی می شوند.
 
مهدیه السادات حسینی مطلق افزود: تعداد ۵۸ دستگاه در بخش عمومی جشنواره شهید رجایی شرکت کرده اند و با توجه به اهمیت موضوع جمعیت بخش جنبی جشنواره به مصوبات اختصاصی دستگاه ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته است که در این بخش نیز ۲۹ دستگاه شرکت کرده اند.
 
دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به سنجه اول جشنواره شهید رجایی مبنی بر اختصاص مهد کودک در محل کار و یا در شعاع حداکثر ۵۰۰ متری هر دستگاه، گفت: در ارزیابی دستگاه ها تعداد اندکی مهدکودک برای فرزندان کارمندان در نظر گرفته اند که با توجه به اهمین موضوع و با تاکید استاندار محترم این موضوع در اولویت دستگاه ها قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم و حتی کارمندان دستگاه ها از قوانین جمعیت مطلع نیستند، گفت: دستگاه ها اطلاع رسانی در خصوص قانون و تسهیلات آن را برای عموم مردم و کارکنان مجموعه شان را در دستور کار قرار دهند.
 
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد اظهار داشت: طبق این قانون به منظور حمایت از مادران باردار و تکریم فرزندآوری، کلیه دستگاه‌ها قانون اعطای حداقل 4 ماه دورکاری به بانوان شاغل باردار و نیز تشویق آنان را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات