اعلام نتايج قرعه كشي مسابقات:


قرعه كشي با حضور دكتر خامسي مدير كل دفتر بانوان و خانواده انجام شد و از بين 586 نفر كه امتياز كامل را كسب نموده اند افراد ذيل در قرعه كشي برنده شده اند.

 

برندگان مسابقه كتابخواني  "فروغ جاودانه محمدي":


     صديقه نادر عليپور از بابل

2-      محمد ثانوي از تهران

3-      امير مهدي كريم پور از تبريز

4-      محمد رضا دهقان از يزد

5-      عليرضا قاسمي از يزد

6-      پريسا طاهري سالم از يزد

7-      افسانه فيض عارفي از يزد

8-      سمانه فلاح زاده از ابركوده

9-      رقيه دهقان از يزد

10-  فاطمه روستايي از يزد

 

برندگان مسابقه راديويي نسيم صبح :

1-      مرضيه دهقاني

2-      مريم غلامي

3-      مجيد حاجي زاده

4-      عصمت صادقيان

5-      مرجان روح بخش

برندگان مسابقه پيامكي جشن " تبسم ياس" كه در پارك طوبي برگزار شد:

1-      اكرم ميرزارجبي

2-      فهيمه محمدي

3-      طيبه خوش سوار

4-      مليحه يزدان پناه

5-      فاطمه اعتباري