همزمان با هفته پژوهش

بازديد مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري از نمایشگاه پزوهش و فناوري استان یزد


همزمان با هفته پژوهش مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري از نمایشگاه فناوري، بازديد كرد

به گزارش  روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ، "فاطمه دانش" مدير كل امور بانوان وخانواده استانداري درحاشيه اين بازديد با اشاره به هفته پزوهش تصريح كرد: بايد به پژوهش اهميت داده شود و پزوهش هايي كه انجام مي شود درجامعه كاربرد داشته باشد.
وي همچنين  به برگزاري نمايشگاه فناوري اشاره كرد و افزود: فناوري ونوآوري نقش بنيادين دراستحكام اقتصاد كشوردارد و پژوهش و فناوري بايد دربهبود و ارتقاي سطح رفاه جامعه نقش اساسي ايفا كند.
 در این نمایشگاه که به مدت سه روز در کارخانه جنوب یزد دایر است، جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری مراکز تحقیقاتی، آموزش عالی، دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری، بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری در قالب 60 غرفه عرضه شده است.