همزمان با روز جهاني شير مادر؛

بازديد معاون و كارشناسان دفتر امور بانوان استانداري يزد از موسسه فرزندان آسماني


همزمان با روز جهاني شير مادر معاون و كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد از موسسه فرزندان آسماني بازديد و با اهدا هدايايي به بخش شيرخوارگان در جريان خدمات حمايتي از كودكان تحت پوشش اين مجموعه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،همزمان با روز جهاني شير مادر معاون و كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با حضور در موسسه خيريه فرزندان آسماني ضمن ديدار با مسئولان اين مجموعه،هدايايي از جمله شيرخشك،پوشك و وسايل بازي را به بخش شيرخوارگان و كودكان تحت حمايت اهدا كردند.

گفتنی است موسسه فرزندان آسمانی یزد مجموعه‌ای شبه خانواده است که به صورت خیری اداره می‌شود و مسئولیت سرپرستی و نگهداری کودکان و فرزندان  معلول ذهنی و  جسمی  فاقد سرپرست يا بدسرپرست را به عهده دارد.