مديركل بانوان و خانواده استانداري يزد تاكيد كرد:

تقويت مسئوليت همگاني نسبت به حقوق كودك با محوريت سازمان هاي مردم نهاد


« فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در نشست هم انديشي پيرامون تدوين اساس نامه كنوانسيون حقوق كودك در قالب برش استاني بر تقويت مسئوليت همگاني نسبت به حقوق كودك با محوريت سازمان هاي مردم نهاد تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، نشست هم انديشي و برنامه ريزي پيرامون تدوين اساس نامه كنوانسيون حقوق كودك در قالب برش استاني و تنظيم برنامه هاي دستگاه متولي در اين حوزه با حضور « فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد تشكيل شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بيان كرد:كودكي از مهم ترين و موثرترين دوره هاي زندگي به شمار مي رود كه در آن پايه هاي شخصيتي افراد شكل مي گيرد و اين جايگاه مهم نشان مي دهد كودكان علاوه بر مراقبت جسماني نيازمند رشد و پرورش در ابعاد اجتماعي و عاطفي نيز  هستند.

« فاطمه دانش يزدي» افزود:بر اين اساس لازم است حساسيت و مسئوليت همگاني نسبت به موضوع حقوق كودك با محوريت سازمان هاي مردم نهاد در جامعه تقويت شود و منطبق با فرهنگ و شرايط بومي استان، ظرفيت هاي حمايتي از كودكان در مسير اجرا قرار گيرد.

وي گفت: اگر نسبت به موضوعات مرتبط با كودكان غفلت شود در جامعه با انواع ناهنجاري هاي اجتماعي روبه رو مي شويم و توجه به حقوق كودك و بهره مندي از ظرفيت هاي آموزشي،اطلاع رساني و فرهنگي در اين راستا ضروري و بر ساير بخش ها نيز اثرگذار است.

گفتني است در نشست گروه كاري كودك،بحث و تبادل نظر پيرامون تدوين پيش نويس اساسنامه و شرح وظايف دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه با حضور معاون اجرايي كانون وكلاي دادگستري يزد،معاون مركز تخصصي حقوق كودك و مدرسين دانشگاه هاي يزد و پيام نور صورت گرفت.