ديدار دكتر خامسي ، مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري با خانواده چند شهيد دفاع مقدس

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد با خانواده چند شهيد دفاع مقدس ديدار كرد.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" روز يكشنبه 24 فروردين ماه به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنين سلام ا... عليها و روز تكريم مادران و همسران شهدا با چند خانواده شهيد هشت سال دفاع مقدس ديدار كرد. شهيد داوود عسكري پور كه در عمليات كربلاي 8 در سال 67 در محل شلمچه در سن 34 سالگي به شهادت رسيد، شهيد غلامرضا عظيمي اناري كه در عمليات بيت المقدس در سال 61 در محل خرمشهر در سن 17 سالگي به شهادت رسيد و شهيدان محمد مهدي و علي اصغر جليلي كه به ترتيب در سال هاي 65 و 62 در عمليات كربلاي 5 و جفير و در محل شلمچه و جفير، در سن 19 و 13 سالگي به درجه رفيع شهادت نائل شدند از جمله شهداي والامقامي بودند كه خامسي با خانوده هاي معزز آنان ديدار كرد.   0.              
ديدار دكتر خامسي ، مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري با خانواده چند شهيد دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" روز يكشنبه 24 فروردين ماه به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنين سلام ا... عليها و روز تكريم مادران و همسران شهدا با چند خانواده شهيد هشت سال دفاع مقدس ديدار كرد.
شهيد داوود عسكري پور كه در عمليات كربلاي 8 در سال 67 در محل شلمچه در سن 34 سالگي به شهادت رسيد، شهيد غلامرضا عظيمي اناري كه در عمليات بيت المقدس در سال 61 در محل خرمشهر در سن 17 سالگي به شهادت رسيد و شهيدان محمد مهدي و علي اصغر جليلي كه به ترتيب در سال هاي 65 و 62 در عمليات كربلاي 5 و جفير و در محل شلمچه و جفير، در سن 19 و 13 سالگي به درجه رفيع شهادت نائل شدند از جمله شهداي والامقامي بودند كه خامسي با خانوده هاي معزز آنان ديدار كرد.

 

0.