مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: آن چیزی که برای ما مهم تلقی می شود.استفاده از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در بحث توانمند سازی زنان و خانواده های روستایی برای حضور فعال در عرصه های اجتماعی می باشد.

نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد در خصوص توانمندسازی زنان و دختران روستائی


" فخر السادات خامسی " روز سه شنبه 20 آبان در جلسه ی هم اندیشی سازمان ها و ارگان های دولتی با سازمان های مردم نهاد که با هدف توانمند سازی زنان و دختران روستایی در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد،گفت:در بحث توسعه انسانی پایدار و تحقق عدالت اجتماعی توجه به بحث زنان اهمیت پیدا می کند و این بدین معناست که بدون توجه به قشری که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند توسعه پایدار اتفاق نمی افتد . مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشت: در برنامه های مشارکتی در ایران بنابر دلایل مختلف به زنان کمتر از مردان توجه شده است. که این مشكل در مورد زنان روستایی بیشتر به چشم می خورد . وی ادامه داد: باوجود اینکه یک چهارم جمعیت جهان را زنان روستایی تشکیل می دهند و جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر زن روستایی در کشورمان داریم ، متاسفانه هیچ موقع فرصت رقابت سالم و برابر بین زنان روستایی به علت امکانات کمتری که در دست دارند با زنان شهری فراهم نشده است. خامسی افزود:وقتی بحث توسعه در ابعاد مختلف آن پیش می آید ، در مورد زنان روستایی شاید تو سعه اقتصادی و نقش زنان در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .و لی متاسفانه در این زمینه هم یا وجوداینکه هشتاد درصد از زنان روستایی مشغول به کار هستند ولی جزء مشاغل درآمد زا محسوب نمی شود و در ردیف مشاغل بدون دستمزد قرار می گیرد و فقط یک درصد از مالکیت های روستایی بر عهده زنان روستایی می باشد. این مقام مسئول گفت: مشارکت بانوان روستایی در عرصه های اجتماعی بسیار کم رنگ می باشد ، هرچند در سال های اخیر توجهاتی به بحث تشکل های فرهنگی و اجتماعی برای بانوان شده که ورود تعدادی از بانوان به بحث های روستایی و مدیریت تعاونی ها را به دنبال دارد. وی عدم مشارکت فعال زنان روستایی در عرصه های اجتماعی را ناشی از دلایل فردی ، خانوادگی و اجتماعی و همچنین دسترسی پایین زنان روستایی از تسهیلاتی که در شهر به زنان تعلق می گیرد و نیز کمبود متخصصان زن در روستا برای آموزش خانواده های روستایی عنوان نمود . مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اشاره نمود: آن چیزی که برای ما مهم تلقی می شود.استفاده از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در بحث توانمند سازی زنان و خانواده های روستایی برای حضور فعال در عرصه های اجتماعی می باشد که در این زمینه اولین گامی که می توان برداشت شناسایی زنان و دختران توانمند روستای با همکاری دفتر امور روستایی و شوراها استانداری و در مرحله بعد برگزاری جلسات آموزشی در هر شهرستان برای مشاوران فرمانداران و همچنین تشکیل جلسات توانمند سازی و آموزشی برای زنان فعال شناسایی شده روستایی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری می باشد .   مدير كل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري: پايه توسعه روستايي، توسعه و تحول فكري در روستاهاست در ادامه جلسه " هادی مقیمی" مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با تاکید بر اینکه در روستاها مشکلات زیادی وجود دارد و جامعه ی روستایی ما از هر لحاظ عقب نگه داشته شده،گفت: توسعه اتفاق نمی افتد مگر اینکه توسعه فکری و تحول فکری در روستا ها در بین مردم اتفاق بیافتد. وی افزود: در دفتر امور روستایی و شوراها با توجه به شبکه ی دهیاری ها که موجود است. باید در جهت رسیدن به این هدف سازماندهی صورت گیرد. که کار عمده ما در این زمینه ارتقاء فکر مردم خصوصا زنان روستایی می باشد. و برای ارتقاء فکری چیزی که لازم هست توانمند سازی می باشد . مدير كل دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري : بايد ظرفيت هاي نهفته در روستاها را شناسايي و معرفي كنيم در این جلسه " مجید جوادیان زاده " مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار داشت: بحث روستاها شرایط خاصی را در ایران به عنوان یک کشور جهان سوم دارا می باشد و شرایط موجود در روستاهای ایران با کشورهای صنعتی متفاوت است. وی ادامه داد: در روستاهای ایران مردم تمایل دارند که سبک زندگی شهری در آنها رواج پیدا کند. بنابراین ما باید دست در دست هم دهیم تا شرایطی را در روستاها فراهم نماییم ؛ تا روستایی نگاهش دائماً به سمت شهر نباشد . جوادیان زاده گفت: بسیاری از تنش های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی که در ایران وجود داشته محصول مهاجرت های شدیدی بوده که از روستا به شهر اتفاق افتاده است . بنابراین لازم است به روستا ها توجه بیشتر صورت گیرد و ظرفیتهای روستاها را شناسایی نماییم. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نگاه ما به روستاها نباید نگاه یک شهری به روستا باشد. بلکه باید نگاه کسی باشد که مشارکت در روستاها دارد. وی در پایان ادامه داد: آن چیزی که در روستاها مهم می باشد این است که ما در روستاها هسته هایی باشیم برای تولید فکر ، فعالیت و برنامه از خود روستائیان تا از درون خودشان روستاهارا متحول کنند. و اگر این هسته ها صورت گیرد می توان با فراگیر کردن آن ایجاد یک تحول نمود. گفتنی است در این جلسه هر کدام از ارگان های دولتی و تشکل های مردم نهادی که حضور داشتند. نقطه نظرات خود را در رابطه با نحوه توانمند سازی زنان و دختران روستایی اعلام نمودند.

" فخر السادات خامسی " روز سه شنبه 20 آبان در جلسه ی هم اندیشی سازمان ها و ارگان های دولتی با سازمان های مردم نهاد که با هدف توانمند سازی زنان و دختران روستایی در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد،گفت:در بحث توسعه انسانی پایدار و تحقق عدالت اجتماعی توجه به بحث زنان اهمیت پیدا می کند و این بدین معناست که بدون توجه به قشری که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند توسعه پایدار اتفاق نمی افتد .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشت: در برنامه های مشارکتی در ایران بنابر دلایل مختلف به زنان کمتر از مردان توجه شده است. که این مشكل در مورد زنان روستایی بیشتر به چشم می خورد .
وی ادامه داد: باوجود اینکه یک چهارم جمعیت جهان را زنان روستایی تشکیل می دهند و جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر زن روستایی در کشورمان داریم ، متاسفانه هیچ موقع فرصت رقابت سالم و برابر بین زنان روستایی به علت امکانات کمتری که در دست دارند با زنان شهری فراهم نشده است.
خامسی افزود:وقتی بحث توسعه در ابعاد مختلف آن پیش می آید ، در مورد زنان روستایی شاید تو سعه اقتصادی و نقش زنان در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .و لی متاسفانه در این زمینه هم یا وجوداینکه هشتاد درصد از زنان روستایی مشغول به کار هستند ولی جزء مشاغل درآمد زا محسوب نمی شود و در ردیف مشاغل بدون دستمزد قرار می گیرد و فقط یک درصد از مالکیت های روستایی بر عهده زنان روستایی می باشد.
این مقام مسئول گفت: مشارکت بانوان روستایی در عرصه های اجتماعی بسیار کم رنگ می باشد ، هرچند در سال های اخیر توجهاتی به بحث تشکل های فرهنگی و اجتماعی برای بانوان شده که ورود تعدادی از بانوان به بحث های روستایی و مدیریت تعاونی ها را به دنبال دارد.
وی عدم مشارکت فعال زنان روستایی در عرصه های اجتماعی را ناشی از دلایل فردی ، خانوادگی و اجتماعی و همچنین دسترسی پایین زنان روستایی از تسهیلاتی که در شهر به زنان تعلق می گیرد و نیز کمبود متخصصان زن در روستا برای آموزش خانواده های روستایی عنوان نمود .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اشاره نمود: آن چیزی که برای ما مهم تلقی می شود.استفاده از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در بحث توانمند سازی زنان و خانواده های روستایی برای حضور فعال در عرصه های اجتماعی می باشد که در این زمینه اولین گامی که می توان برداشت شناسایی زنان و دختران توانمند روستای با همکاری دفتر امور روستایی و شوراها استانداری و در مرحله بعد برگزاری جلسات آموزشی در هر شهرستان برای مشاوران فرمانداران و همچنین تشکیل جلسات توانمند سازی و آموزشی برای زنان فعال شناسایی شده روستایی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری می باشد .

 

مدير كل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري:
پايه توسعه روستايي، توسعه و تحول فكري در روستاهاست


در ادامه جلسه " هادی مقیمی" مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با تاکید بر اینکه در روستاها مشکلات زیادی وجود دارد و جامعه ی روستایی ما از هر لحاظ عقب نگه داشته شده،گفت: توسعه اتفاق نمی افتد مگر اینکه توسعه فکری و تحول فکری در روستا ها در بین مردم اتفاق بیافتد.
وی افزود: در دفتر امور روستایی و شوراها با توجه به شبکه ی دهیاری ها که موجود است. باید در جهت رسیدن به این هدف سازماندهی صورت گیرد. که کار عمده ما در این زمینه ارتقاء فکر مردم خصوصا زنان روستایی می باشد. و برای ارتقاء فکری چیزی که لازم هست توانمند سازی می باشد .

مدير كل دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري :
بايد ظرفيت هاي نهفته در روستاها را شناسايي و معرفي كنيم


در این جلسه " مجید جوادیان زاده " مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار داشت: بحث روستاها شرایط خاصی را در ایران به عنوان یک کشور جهان سوم دارا می باشد و شرایط موجود در روستاهای ایران با کشورهای صنعتی متفاوت است.
وی ادامه داد: در روستاهای ایران مردم تمایل دارند که سبک زندگی شهری در آنها رواج پیدا کند. بنابراین ما باید دست در دست هم دهیم تا شرایطی را در روستاها فراهم نماییم ؛ تا روستایی نگاهش دائماً به سمت شهر نباشد .
جوادیان زاده گفت: بسیاری از تنش های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی که در ایران وجود داشته محصول مهاجرت های شدیدی بوده که از روستا به شهر اتفاق افتاده است . بنابراین لازم است به روستا ها توجه بیشتر صورت گیرد و ظرفیتهای روستاها را شناسایی نماییم.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نگاه ما به روستاها نباید نگاه یک شهری به روستا باشد. بلکه باید نگاه کسی باشد که مشارکت در روستاها دارد.
وی در پایان ادامه داد: آن چیزی که در روستاها مهم می باشد این است که ما در روستاها هسته هایی باشیم برای تولید فکر ، فعالیت و برنامه از خود روستائیان تا از درون خودشان روستاهارا متحول کنند. و اگر این هسته ها صورت گیرد می توان با فراگیر کردن آن ایجاد یک تحول نمود.
گفتنی است در این جلسه هر کدام از ارگان های دولتی و تشکل های مردم نهادی که حضور داشتند. نقطه نظرات خود را در رابطه با نحوه توانمند سازی زنان و دختران روستایی اعلام نمودند.